Czym jest mitis?

System MITIS (ang. malicious image tampering identification system) pozwala na aktywną ochronę obrazów cyfrowych przed fałszowaniem ich treści. Rozwiązanie to zostało nagrodzone przez ekspertów srebrną gwiazdą policji podczas targów EUROPOLTECH 2013.

System MITIS chroni obrazy wstawiając specjalnie zaprojektowany szum, podobny do szumu matrycy aparatu fotograficznego. Analiza tego szumu pozwala na:
  • identyfikację fragmentów obrazu, w których zmieniono jego treść,
  • przybliżoną rekonstrukcję oryginalnej treści zmienionych obszarów.
Proces odtwarzania treści jest bardzo elastyczny i może zostać skonfigurowany zarówno w celu uzyskania lepszej jakości obrazu jak i odporności na większą ilość zmian.

Kliknij aby anulować fałszerstwo

Ochrona obrazów

Aby umożliwić identyfikację oraz rekonstrukcję treści, obrazy muszą być odpowiednio przygotowane. Chronione wersje obrazów mogą być przygotowane automatycznie w momencie robienia zdjęcia, bądź ręcznie z wykorzystaniem przygotowanej usługi.

Kliknij aby sfałszować obraz

Bezpieczne przechowywanie

Opracowana technologia przeznaczona jest do ochrony integralności obrazów zarówno podczas transmisji jak i archiwizacji. Odbiorcy obrazów zostaną automatycznie powiadomieni w przypadku stwierdzenia podmiany treści przez dedykowany moduł programowy. Moduł ten dokona następnie rekonstrukcji zmienionego zdjęcia oraz wygeneruje stosowną dokumentację.

Najpierw sfałszuj, później kliknij aby zrekonstruować

Dokładna lokalizacja zmian

Możliwość wskazania zmienionych obszarów zdjęcia stanowi ważną informację w procesie śledczym. System MITIS pozwala na weryfikację integralności poszczególnych fragmentów obrazu oraz wskazuje zmiany z dokładnością pojedynczych bloków obrazu.

Rekonstrukcja pierwotnej treści

Możliwość rekonstrukcji pierwotnego wygląd obrazu jest jedną z najważniejszych funkcji systemu MITIS. Rekonstrukcja wykonywana jest wyłącznie w oparciu o zmieniony obraz, i jest możliwa nawet do 67% zmienionej treści.